آیین نامه ها و بخشنامه ها

 قابل توجه اساتید محترم جهت دریافت امتیاز فرهنگی:         بخشنامه ساعت فرهنگی

قابل توجه دانشجویان علاقمند به فعالیت فرهنگی :            آیین نامه تشکیل کانون های دانشجویی

قابل توجه دانشجویان علاقمند به فعالیت در نشریات دانشجویی  :       بخشنامه حمایت از نشریات دانشجویی

قابل توجه خانواده محترم دانشجویان :    تعامل خانه و دانشگاه     ـ  اساسنامه کانون خانه و دانشگاه