امور فرهنگی خواهران

سیده صدیقه غربتیان

فوق لیسانس الهیات

اهم فعالیت های امور فرهنگی  خواهران (دانشکده علوم انسانی )

 1. نظارت به مسائل فرهنگی دانشگاه بالاخص دانشکده علوم انسانی در بخش خواهران
 2. عضویت در ستاد اقامه نماز واحد وشرکت و همکاری در زمینه ی کارهای ستاد
 3. حضور مستمر در مسجد و نظارت به امور آن در بخش خواهران
 4. ارتباط مستمر با کانون های دانشجویی
 5. شرکت در جلسات ونشست های کانون ها
 6. شرکت در کلیه جلسات شورای فرهنگی واحد
 7. شرکت در جلسات بسیج ادارات خارج از واحد
 8. شرکت در جلسات کمیسیون بانوان فرمانداری پیشوا
 9. شرکت در جلسات کمیسیون بانوان فرمانداری ورامین
 10. شرکت در جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
 11. برگزاری مراسم اعتکاف دانشجویی ویژه خواهران در مسجد دانشگاه از بدو تأسیس تا کنون
 12. همکاری در برگزاری جلسات پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشکده علوم انسانی
 13. همکاری در برگزاری جلسات کرسی آزاد اندیشی
 14. همکاری در برگزاری کلیه مراسم ها و مناسبت ها و همایش های حوزه فرهنگی
 15. همراهی دانشجویان در اردوی های فرهنگی
 16. همکاری با دانشجویان در تهیه نشریه دانشجویی
 17. پاسخگویی به مسال شرعی همکاران و دانشجویان خواهر
 18. ارتباط مستمر با دانشجویان خوابگاهی و مسولین خوابگاه در جهت رفع مشکلات فرهنگی دانشجویان با هماهنگی حوزه دانشجویی
 19. ارتباط مستمر با حفاظت فیزیکی خواهران و همفکری و تبادل نظر در مورد رفع مشکلات فرهنگی دانشجویان
 20. سرکشی به برد های دانشکده علوم انسانی