قرآن و عترت

            محمود خراسانی

 

کانون قرآن و عترت عهده دار وظایف ذیل است:

 1. برگزاری مسابقات سراسری قرآن و عترت
 2. تشکیل کلاس های آموزشی برای داوطلبان مسابقات سراسری قرآن و عترت در رشته های مختلف
 3. تأمین امکانات مورد نیاز داوطلبان رشته های مختلف مسابقات سراسری قرآن و عترت
 4. ارتباط نزدیک با کانون های قرآنی ارگانهای دیگر
 5. معرفی و تهیه و توزیع منابع نوشتاری ، دیواری و شنیداری با موضوع قرآن و عترت
 6. اداره درس یک واحدی آشنایی با قرآن کریم با توجه به دستورالعمل های مربوط
 7. تشکیل مجمع قرّاء و حفّاظ از بین دانشجویان ، استادان و کارکنان علاقمند و تقویت آنان
 8. چاپ و انتشار خبرنامه و ویژه نامه های مربوط به قرآن و عترت (ع) در سطح واحد
 9. برگزاری مراسم و مسابقات قرآنی در واحد دانشگاهی و در سطوح مختلف
 10. تشکیل بانک اطلاعات قرآنی جهت استفاده علاقمندان در واحد
 11. کارگاههای آموزشی ویژه کارکنان و دانشجویان
 12. برگزاری نمایشگاه با محوریت قرآن و عترت
 13. تجهیز کلاس های درس آشنایی با قرآن کریم
 14. انتخاب و تشویق مدیران و استادان فعال در زمینه قرآن و عترت
 15. انجام پژوهش های علمی در حوزه قرآن و حدیث
 16. کارگاههای آموزشی ویژه مدرسین گروه قرآن
 17. برگزاری محافل انس با قرآن کریم
 18. برگزاری نشست های دانشجویی