اخبار و اطلاعیه های فرهنگی

آزمون تفسیر سوره حمد  سال 1396

جهت دریافت سوالات و پاسخنامه  اینجا   کلیک کنید

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 ***مسابقه کتابخوانی تفسیر نماز (ویژه اساتید و کارکنان )***

جهت دریافت کتاب   اینجا  و جهت دریافت سوالات و پاسخنامه مسابقه   اینجا   کلیک کنید .

آخرین مهلت تحویل پاسخنامه 96/5/12

*********************************************

اطلاعیه : برگزاری کارگاه آموزشی فرهنگ نقد و نقدپذیری به صورت مجازی وآنلاین ویژه اساتید،کارکنان ودانشجویان 

جهت کسب اطلاع بیشتر   اینجا    کلیک کنید .

 

جهت دریافت سوالات و پاسخنامه مسابقه نبی رحمت   اینجا  کلیک کنید .

جهت دریافت بروشور مسابقه  اینجا  کلیک کنید .